PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
Městečko na výběžcích Veliké Kapely (Veliká Kapela), v Ogulinském úvalu (Ogulinska zavála), 53 km jz. od Karlovce. Dřevozpracující průmysl a papírny. Vodní elektrárna. Městečku i celému okolí vévodí hora Klek, která je botanickou rezervací.

Městečku dominuje středověký hrad se dvěma válcovými věžemi a s mohutnými hradbami. Pochází z konce 15. stol., kdy jej dal postavit Bernardin Frankopan. Místně se mu říká Zulum-grad nebo též Djulin-grad. Stojí nad hlubokým ponorem řeky Dobry (Djulin ponor). V jeho obrovském otvoru, v samém středu městečka, mizí pod strmými skalami ponorná řeka Dobra. Masivní opevnění pochází z doby tureckých válek. Zachovalo se několik domů z období tzv. Vojenské hranice. V městečku lze vidět i další hodnotné stavby, např. barokně klasicistní kostel sv. Kříže (Sveti Křiž) a románsko-gotickou hřbitovní kapli sv. Jakuba (Sveti Jakov).

Dvě blízká přehradní jezera na Dobře a Mrežnici jsou oblíbenými rekreačními místy (rybolov, koupání, plachtění). Vesnice Jasenak (15 km) bývá východiskem na Bjelolasicu, význačné zimní i letní horské středisko, a na Bílé a Samařské stěny (Bijele a Samařské stijene)
OgulinOgulin
Pevnost